معلم در منحصر به فرد پرت مدرسه خصوصی یافت ‘نا مناسب به ثبت نام’ پس از سوء شکایت

یک معلم از یکی از پرت ترین منحصر به فرد مدارس خصوصی شده است محروم از حرفه او را برای دو سال پس از معلم, ثبت نام هیئت مدیره در بر داشت او در درگیر “سوء رفتار جدی رندر او نا مناسب به ثبت نام”.

لیزا آن Richardson, 45, به کار گرفته شد که یک سال و 6 معلم در Wesley, کالج در سال 2017 زمانی که او درگیر در رفتار نامناسب با دانش آموزان است.

هیئت مدیره شنیده Ms ریچاردسون شده بود در صحبت با کارکنان ارشد در کالج مورد “overfamiliarity” با برخی از دانش آموزان و تعامل با برخی از کودکان قبل و بعد از مدرسه و در طول زنگ تفریح و استراحت ناهار.

پس از شکایت دریافت شده توسط معلم داشت با ابلاغ دو دانش آموز از طریق ایمیل و پیام “های شخصی و عاطفی به شیوه ای”.

این پیام شامل Ms ریچاردسون ارسال و دریافت پیام مانند “I love you”, “تو”, “شما را دوست دارم بیش از حد”.