خرید آنلاین کتاب زبان اصلی tagged posts

خرید اینترنتی کتاب زبان اصلی

«نابینا: درک زبان و جنسیت» نوشته آلیسون جولی خرید اینترنتی کتاب زبان اصلی ، ترجمه مجله ملیها ، به تازگی منتشر شده است.

نویسنده مقدمه ای بر ترجمه فارسی این کتاب نوشته است: “این کتاب از زمان انتشار در سال 2018 با استقبال خوبی روبرو شده است. بخشی از این استقبال به دلیل علاقه و اشتیاق مردم به مباحث مربوط به جنسیت و جنسیت است که ایجاد و پرداخته شده است. از جامعه اینکه خرید اینترنتی کتاب زبان اصلی چه کسی هستیم و رفتار اطرافیان در مرکز زندگی ماست...

Read More