یک کشته در بزرگراه, بسته, پس, آبی, کوه, تصادف ماشین

یک زن کشته و دو نفر در بیمارستان پس از سه خودرو تصادف در بزرگ غربی بزرگراه در کوه های آبی در بعد از ظهر جمعه.

هفت خدمه آمبولانس, NSW Police and Fire and Rescue با حضور در محل سقوط در بلکخیته پس از 4ساعت پس از یک کیا 4WD و یک تویوتا کمری برخورد است.

One woman is dead after a mutli-vehicle crash in the Blue Mountains.

یک زن مرده پس از یک mutli خودرو سقوط در کوه های آبی.اعتبار:Fairfax Media

کمری راننده یک زن در دهه 60 درگذشت در صحنه پس از درمان توسط متخصصین.

دو نفر از ماشین های دیگر یک مرد و یک زن در 50s خود را گرفته شد به بیمارستان در یک بیماری جدی است.