امروز هدف: 16 کلمات خوب; 24 کلمات بسیار خوب; 33 کلمات عالی است. راه حل در روز دوشنبه.

دیروز راه حل: آبی, میشن, بلانت ضخیمتر میشود, تاری, توانم, فشار, brut, حیوان, bunt, bunter, burl, سوختگی, سوخته, bute, butler, کون, butte, کره, فریب لوت nutter, مقابله, روب, rule, سخن runlet, خپله, درست, لوله, غده tubule, لحن, تیونر, آشفته, به نوبه خود, لاک پشت, سبک سگی نادرست مطلق

tinyurlis.gdv.gdv.htclck.rushrtco.de