تختخواب های موجود در بیمارستان قرن 21  و روند تغییرات

مطابق با نتایج فوق ، تعداد فزاینده ای و متنوع تختخواب های بیمارستانی در این دوره یافت شده است که با افزایش عملکردهای مکانیکی و خودمختار ، رسیدن به دستگاه های جدید مانند یک تختخواب با استفاده مداوم که به صندلی چرخدار برای بیماران معلول تبدیل می شود [ 7] و مدل هایی با شبکهContinue reading “تختخواب های موجود در بیمارستان قرن 21  و روند تغییرات”

شستشوی دست و ضد عفونی کننده دست – مشاوره مفیدی در مورد نحوه جلوگیری از گسترش میکروب ها

نیازی به گران نیست – این تفکر است که مهم است. این نکات را در هنگام بسته بندی برای مسافرت در نظر داشته باشید و از هر دقیقه از آن لذت ببرید! همیشه ایده خوبی است که توانایی گرم کردن آتش یا کباب کردن سگ های داغ را در آتش بسوزانید.