بهترین انیمیشن 28 ژوئن 2020

بهترین انیمیشن 28 ژوئن 2020

تبلیغات

12 تصاویر

اخبار روز را به عنوان تفسیر ما با استعداد هنرمندان و کاریکاتوریست.

1/12

تصویر: جیم Pavlidis

2/12

تصویر: مت گولدینگ

3/12

تصویر: مت گولدینگ اعتباری:

4/12

تصویر: مت گولدینگ

تبلیغات

5/12

تصویر: مت گولدینگ

6/12

تصویر: مت دیویدسون

7/12

تصویر: مت گولدینگ

8/12

تصویر: Reg لینچاعتباری:

9/12

تصویر: مت گولدینگ

10/12

تصویر: جان شکسپیر

11/12

تصویر: مت گولدینگ

12/12

تصویر: اسلو Davis