50 آشپزخانه ، یک شهر – 50 دستور العمل ، 50 رستوران ، 50 کشور | 50 آشپزخانه ، یک شهر


50 آشپزخانه ، یک شهر

کاری کهلرابی ، سریلانکا

غذاهای کشور جزیره در اقیانوس هند تند است و غذا در دمای اتاق سرو می شود. با این حال ، Wijerathna Storz-Vidanage در رستوران خود در برلین Suriya Kanthi ، غذای سرامیکی خود را گرم سرو می کند.

Source link

خرید کتاب زبان اصلی

آموزش سئو