نمایشگاه کتاب مشهور جهان فرانکفورت مجبور آنلاین | DW News – آخرین اخبار و آخرین اخبار | DW


اخبار DW

بیماری همه گیر COVID-19 یکی از بزرگترین رویدادهای تقویم فرهنگی آلمان را مجبور به حرکت آنلاین کرده است. به طور معمول ، هزاران نفر از متخصصان صنعت برای کسب حقوق تجاری و تبلیغ نسخه های جدید به فرانکفورت می روند. برگزارکنندگان امیدوارند که رویدادی که عمدتا مجازی برگزار کرده اند ، تقریباً مفید باشد.

Source link

خرید کتاب زبان اصلی

آموزش سئو