مرکز نوآوری توسعه تعاون خراسان رضوی در مشهد افتتاح شد

مدیر تعاون اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی در خصوص این مرکز به خبرنگار ایرنا گفت: از جمله اهداف این مرکز آشنایی تعاونی و شرکتهایی که به صورت سنتی کار می‌کنند با فناوری روز چه برای فروش مجازی و چه برای فعالیت آینده است.

اسماعیل سلطانخواه افزود: از این طریق شرکتهای دانشگاهی و دانش بنیان بیشتری تاسیس می شود و اقشار دانشگاهی با ظرفیتهای بخش تعاون آشنا می شوند همچنین برنامه ریزی و شکل دهی ایده و شتاب دهنده برای رشد و شکوفایی شرکتهای تعاونی از دیگر اهداف این مرکز است.

وی ادامه داد: مرکز یاد شده با کمک مدیریت تعاون و همکاری شرکت تعاونی انگاره فیزیک توس تاسیس شده است و چند شرکت و ۱۰ اتحادیه هم جزء مجموعه اعضای این مرکز مشخص شده‌اند.

مدیر تعاون اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی گفت: امیدواریم با تقویت این بخش، گامی در جهت اشتغالزایی و آشنایی با بخش تعاون مردم و ظرفیت آن و بازار فروش تعاونی در شبکه‌ها و خوشه‌های صنعتی در استان برداشته شود.

هفت هزار و ۵۰۰ تعاونی در خراسان رضوی فعال است که ۲ هزار و ۴۰۰ مورد آن در مشهد است.Source link

خرید کتاب زبان اصلی

آموزش سئو