سسیلینهوف – جایی که تاریخچه ساخته شده است | ورود به سیستم – راهنمای سفر | DW


ورود به سیستم

در تابستان سال 1945 کنفرانس پوتسدام در کاخ سیسیلینهوف برگزار شد. ایالات متحده ، انگلستان و اتحاد جماهیر شوروی تصمیم گرفتند که چگونه آلمان را پس از تسلیم شدن اداره کنند و چگونه یک نظم جدید در اروپا ایجاد کنند

Source link

خرید کتاب زبان اصلی

آموزش سئو