خدمات حسابداری و مدیریت پزشکی

[ad_1]

خدمات حسابداری و مدیریت پزشکی هستند شرکت هایی که درد از جمع آوری پول از مطب دکتر. یک سرویس خوب را حداکثر رساندن دکتر مطالبات در حالی که نگه داشتن جریان نقدی خود را سازگار است. این کلید است که حق انتخاب خدمات حسابداری و مدیریت پزشکی.

یک خدمات بزرگ ارسال خواهد شد ادعا بیمه به موقع (ترجیحا به صورت الکترونیکی) پیگیری پرداخت, پیگیری عدم پرداخت مطالبات و مقابله با همه محرومیت. آنها را اجازه نمی دهد هر گونه ادعای پرداخت نشده برو.

نمایندگان خدمات را به حضور شرکت های بیمه سمینارها توصیه دکتر از تغییرات در این زمینه خود را و آنها را با ارائه منظم گزارش های مالی. آنها باید نه تنها رسیدگی به حسابداری نیاز دارد اما در عمل باید به عنوان مشاوران برای دکتر, مشاوره هزینه, ساختار, شیوه های برنامه نویسی و راه های دیگر برای بهبود ،

یک راه آشکار یک دکتر می تواند صرفه جویی در پول برون سپاری صدور صورت حساب خود را در پس انداز او را تولید می کند از طریق حقوق و دستمزد, تجهیزات, نرم افزار پشتیبانی, آپدیت, پستی, فرم, و غیره.

برون سپاری حسابداری و مدیریت پزشکی تولید بیش از صرفه جویی در پول نقد. یک سرویس خوب می به حداکثر رساندن آنچه دکتر در واقع به ارمغان می آورد با جمع آوری پول بیشتر از ستاد خانه می توانید. در اکثر ادارات و کارکنان خانه را ندارد و یا دانش برای رسیدگی به این مشکل را ادعا می کند و دکتر به پایان می رسد تا گرفتن پرداخت هر چیزی برای آن دسته از خدمات است.

توسط برون سپاری یک دکتر است استخدام یک حرفه ای است. خدمات حسابداری و مدیریت پزشکی باید تخصص به ارائه ادعا می کند با دقت جمع آوری در همه ادعا حتی کسانی که نتوانسته اند بیمه حامل. این کمک می کند تا پزشک بیماران با اجتناب از صدور صورت حساب بیمار برای یک ادعا است که باید پرداخت شده توسط بیمه حامل.

یک پزشک باید به جلوگیری از انتخاب اشتباه خدمات با دقت چک کردن منابع است. یک پزشک باید چند تماس دیگر پزشکان که ممکن است با استفاده از خاص پزشکی خدمات حسابداری و مدیریت.

هنگامی که یک دکتر مصاحبه بالقوه سرویس آنچه که خود تصور کلی از مردم خواهد شد که دست زدن به درآمد خود را? در طول مصاحبه او باید با توجه به چگونه آنها پاسخ سوالات خود را. آنها با اعتماد به نفس در پاسخ های خود را? آنها درست در پاسخ های خود را? چه آنها را حس ؟

مانند بسیاری دیگر از زمینه های خوب و بد وجود دارد خدمات حسابداری و مدیریت. اما خدمات حسابداری و مدیریت پزشکی می تواند یک منبع بزرگ برای یک پزشک اگر آنها مراقب باشید به انتخاب یکی از سمت راست.

[ad_2]