جان مولر درباره بک لینک pbn چه می گوید ؟

جان مولر در رابطه بک لینک و بک لینک pbn چه می گوید
جان مولر گوگل صریحا در یک Hangout اینترنت مسترهای Google گفته است که چنانچه Google متوجه شود وبسایت نو با تارنما گذشته مطابقت و همخوانی ندارد , لینک و پیوند به تارنما کهن مرتبط با سایت تازه نیست . اساساً , چنانچه در به عبارتی طاقچه نمانید , پیوندهای پشتی تمام بها را از دست می دهند .
مطلقاً فارغ از پیوند لینک فروش بک لینک pbn – و هیچ داده ها اشتراکی با کسی درباره ی دامنه های وابسته به شما نیست
طرح ریزی PBN – طرح ریزی برای موفقیت SERP
پیشین از آغاز ساخت PBN , منطقی است که ابتدا گامی به عقب بردارید و هدف ها خویش را در ساختن آن کاوش فرمائید . PBN برای ساخت زمانبر و پرهزینه است , بدین ترتیب می‌خواهیم از طرح ریزی درست قبلی از آغاز اطمینان نتایج کنیم .

به یاد داشته باشید – عدم طرح ریزی برای شکستن طرح ریزی است! موافق نیستی؟

در اینجا مواقعی موجود است که می بایست گذشته از استارت این هجرت شگفت انگیز برای آنان طرح ریزی نمائید .

برای تعداد پیوندهای بک لینک pbn برای مرتبه بندی طرح ریزی فرمائید
طرح ریزی نمائید که انجام این فعالیت چقدر برای شما هزینه دارااست
برای راهی که شبکه خویش را ساخت میکنید طرح ریزی فرمائید
برای لینک و پیوند های تغذیه قطره ای به وب سایت های پول خویش طرح ریزی نمائید
برای رئیس کارآمد برنامه ها را طرح ریزی نمائید
برای تعداد پیوندهای بک لینک pbn برای درجه بندی طرح ریزی فرمایید
هیچ جواب اثبات برای این سوال نیست . تعداد پیوندهای موردنیاز برای مرتبه بندی بستگی به‌این دارااست که شما یک مکان طاقچه را در چه موقعیتی رقابت می‌کنید , بستگی به این که آیا در ورقه شما SEO مطلوب است و چه میزان از دامنه وب سایت پول شما اکنون شامل است . تحت عنوان یک ضابطه کلی , 10 لینک و پیوند PBN به شما امداد می نمایند تا به راحتی برای یک واژه و کلمه اصلی رقابت میانگین ​​رتبه بندی فرمایید . بدین ترتیب برای ساخت دست‌کم این اکثری از وب سایت ها طرح ریزی فرمایید .

طرح ریزی برای هزینه بک لینک pbn
ساخت PBN آسوده و قطعاً ارزان نیست . برای PBN سه هزینه موجود است – ( الف ) هزینه دامنه , ( ب ) هزینه میزبانی و ( ج ) هزینه محتوا .

اندازه حقیقی وواقعی یک لینک و پیوند PBN بر پایه ی بک پیوند هایی است که دامنه در اختیار شما قراردارد و براین اساس میخواهید هرچه بیشتر برای خرید دامنه ای که دارنده پیوند های تندرست است هزینه فرمایید . دامنه عالی از یک واسطه می‌تواند از 80 دلار تا 500 دلار در هر جایی برای شما هزینه نماید . ( دامنه های مضاعف عالی می‌توانند خیلی بیشتر پیش بروند ) .

در شرایطی که این او‌لین PBN شماست , توصیه می‌کنیم در محدوده دامنه / 100 دلار باشید . هرچه تجربه بیشتری کسب میکنید , میتوانید قصد به صرف هزینه بیشتر و خرید دامنه های بک لینک pbn گران خیس نمائید .

میزبانی یک هزینه در حالا انجام است , و ما تاءمل نمی‌‌کنیم شما بایستی بیشتراز 15 تا 20 دلار در سال برای هر وبسایت بپردازید . رغبت دارااست که محتوا لبریز هزینه شود چون میخواهید مطمئن گردید که‌این محتوای باکیفیت کیفیت بالا است . مقاله ای با حدود 500 کلمه و واژه برای شما 5 دلار هزینه خواهد داشت . شما می‌توانید PBN خویش را با حدود 5 مقاله ساخت فرمائید و بعد هر دو ماه یک توشه مقاله نو بیشتر فرمائید .

هزینه یک سایت واحد = 100 دلار ( برای دامنه ) + 50 دلار ( برای 5 مقاله ) = 150 دلار یک توشه

هزینه هر ساله یک سایت واحد = 30 دلار ( برای 6 مقاله ) + 20 دلار ( برای میزبانی ) = 50 دلار در سال

هزینه کل برای 10 سایت PBN = 1500 دلار یک توشه و 500 دلار / سال در درحال حاضر انجام است .

به یاد داشته باشید , همان گونه که تارنما های بیشتری را به شبکه خویش بیش تر می‌کنید و استارت به درآمدزایی میکنید , بایستی کارکشته خیس دامنه های بک لینک pbn گرانقیمت را به شبکه خویش بیشتر نمائید .

برای راهی که شبکه خویش را تولید میکنید طرح ریزی فرمائید
ساختار شبکه شما بدین مربوط است که آیا شما ( i ) وب سایت پول واحد ( ii ) تارنما های مختلف پول را در به عبارتی طاقچه یک‌سری تارنما پول در یکسری طاقچه تبلیغ میکنید .

در شرایطی‌که کارآفرین باشید