آیا فرودگاه BER برلین بالاخره بلند می شود؟ | ساخت آلمان | DW


ساخت آلمان

پس از 9 سال تأخیر ، بودجه بالونی و یک سری اشتباهات فنی که در حال بدتر شدن است ، فرودگاه جدید برلین – براندنبورگ قرار است سرانجام در پایان ماه آینده افتتاح شود. گزارشگر Janelle Dumalaon نگاهی به اطراف می اندازد.

Source link

خرید کتاب زبان اصلی

آموزش سئو