آیات 1 تا 60 یوسف – تفسیر نور

در همین که یوسف به هنگام دیدن همین خواب چندین سال داشت اختلاف است. ناگهان این جوان، در معرض یک امتحان قرار میگیرد؛ در آن امتحانی که کلیه شنیدهاید و میدانید – وسوسهی بانوی آن منزل – و همین جوان، سربلند خارج میآید. خوب؛ همین آزمون بزرگی است؛ امتحانی می باشد که در هزاران انسان، یک نفر از آن سربلند خارج نمیآید – حتّی در پروسه پایینترش – اینجا یوسف، مظهر پاکی و پیراستگی و پرهیزکاری شد؛ لیکن از این بالاترش آن‌گاه است. بانویی که میگویند فرزند نداشته و در بهترین وضع به سر میبرده و زندگیش را اهمیت تفریح و خوشگذرانی میگذراند، اینک عاشقِ دلداده یوسف گشته و لحظهای از فکر وی خارج نمیشود. سراسر آیههای مربوط به حضرت یوسف(ع) بر علم و دانش، بردباری و حوصله و پاکی و عصمت او مدرک میدهد. اینها پیام دارد و نشان دهندهی تمدن است؛ به این معنی که در واقع زندگی را به نحوی به خوانندهی خودش یاد دادن میدهد. شخصیتی تخیلی که ابتدا قرار نبوده چندان پررنگ باشد، اما در ادامه و سازه بر تشخیص مرحوم فرج الله سلحشور طولانیتر شده است. تقوای انسانی که عمری گذرانده و به تجربههایی از زندگی رسیده است، طبیعیتر به حیث میرسد تا تقوای جوانی که مست جوانی است. 2.نفس لوّامه،حالتی میباشد که انسان خلاف‌کار خویش را ملامت و سرزنش می کند و اقدام به توبه و عذرخواهی می کند.و در سوره قیامت از آن یاد شده است. ولی بعضا با بررسی روایات مربوطه، در مدرک و محتوای این روایات خدشه وارد نموده، آن ها را غیر قابل قبول دانستهاند. جوانی با خصوصیات حضرت یوسف وارد خانهای میشود؛ البته منزل هم تقریبا اشرافی است، خیر مثل خانهی عزیز مصر. پیش بر روی پدر او را حیاتی احترام و محبت دوچندان بردند و حرکت کردند. داستانِ دارای شهرت «استاندال» – نویسندهی دارای اسمو رسم فرانسوی که کتابش هم «سرخ و سیاه» است – از داستانهایی می باشد که صد سال است به همهی زبانها ترجمه شده؛ سالها پیش نیز به فارسی ترجمه شده است. درصورتیکه دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت داده ها بسیار بیشتر در گزینه یوسف اسدی آموزش بیمه لطفا به بازدید از وب وبسایت ما.

خرید کتاب زبان اصلی

آموزش سئو
hacklink al hd film izle php shell indir siber güvenlik türkçe anime izle Fethiye Escort Fethiye Escort Marmaris Escort buy instagram followers