آلمان و ترکیه – یک رابطه دشوار


دمیرتاش: اروپا اجازه می دهد مخالفت ترکیه کاهش یابد

صلاحاتین دمیرتاش ، از نوامبر 2016 پشت میله های زندان ، به عنوان نامزد HDP در رقابت های ریاست جمهوری ترکیه نامزد می شود. وی در یک مصاحبه اختصاصی DW ، اروپا را به دلیل حمایت نکردن از مخالفان ترکیه انتقاد می کند.

Source link

خرید کتاب زبان اصلی

آموزش سئو