آلمان: شش روستا برای بقا می جنگند | DW | 29.10.2020


شش روستا در یک منطقه استخراج لیگنت در آلمان برای بقا می جنگند. سرنوشت آنها قبلا مشخص شده است. با وجود تعهد آلمان به پایان دادن به استخراج زغال سنگ ، تخریب ادامه خواهد یافت.Source link

خرید کتاب زبان اصلی

آموزش سئو