آلمان: اولین قفل COVID-19 به عنوان موج دوم | DW News – آخرین اخبار و آخرین اخبار | DW


اخبار DW

مقامات ایالت بایرن آلمان برای بیش از 100000 نفر قفل شدیدی وضع کرده اند و بیش از 2000 نفر در آنجا برای تعطیلات در حال بستن چمدان برای رفتن به خانه هستند. موارد جدید روزانه در سراسر کشور در حال افزایش است.

Source link

خرید کتاب زبان اصلی

آموزش سئو