آلمان از A تا Z: ویمار | کلیه مطالب رسانه ای | DW

[ad_1]

خانه شیلر

از آنجا که گوته به او یک آپارتمان داد و دوک به او پیشنهاد پرداخت بهتر داد ، فردریش شیلر در سال 1799 به ویمار نقل مکان کرد. طبقه دوم ، منسارد ، به عنوان محل کار نویسندگان و اتاقهای زندگی وی کار می کرد ، که اکنون موزه است. به استثنای “خدمتکار اورلئان” ، همه درام های دیرهنگام شیلر در ویمار هاف هواتر ، که امروز تئاتر ملی آلمان است ، اجرا شد.[ad_2]

Source link

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>