آلمانی چرا که نه؟ | DW


دوره زبان “Deutsch – warum nicht؟” داستان آندریاس ، دانشجوی روزنامه نگاری را که به عنوان دربان در یک هتل کار می کند ، روایت می کند. هر مجموعه شامل 26 درس با گفتگوها ، تمرینات و کلیپ های صوتی قابل بارگیری است. دوره زبان سطوح A1 تا B1 چارچوب مرجع مشترک اروپایی برای زبانها را پوشش می دهد. این هدف هم برای دانشجویان مبتدی و هم پیشرفته است. “Deutsch – warum nicht؟” با همکاری م Goسسه گوته ایجاد شد.

سطح: A1 ، A2 ، B1
رسانه: صوتی ، نوشتاری (بارگیری)
زبان ها: آلمانی | انگلیسی

Source link

خرید کتاب زبان اصلی

آموزش سئو